Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Formand: Birgitte Jørgensen​

Næstformand: Claus Mejlby

Kasserer: Henrik Sørensen

Bestyrelsemedlem: Cecilia Hynneke Jensen

Bestyrelsemedlem: Mohamad Mogharbel

1. Suppleant: Cathrine Guldberg

2. Suppleant: Carsten Hansen

Revisor: Niels Lundby

Revisor: Anders Rosentoft

Revisor suppleant: Abdul El-Batish

Referat Generalforsamling

Vedtægter